skip to Main Content

Referat af generalforsamling den 18. juni 2023

Formanden bød velkommen til de 16 fremmødte deltagere. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent Til dirigent valgtes Arne Madsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Valg af stemmetællere og protokolfører Til stemmetæller valgtes Peter Brinch og Inge Nielsen. Til…

Read more
Back To Top