skip to Main Content
IMG_5705

Referat af generalforsamling den 18. juni 2023

Formanden bød velkommen til de 16 fremmødte deltagere.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent
  Til dirigent valgtes Arne Madsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 • Valg af stemmetællere og protokolfører
  Til stemmetæller valgtes Peter Brinch og Inge Nielsen. Til protokolfører blev valgt Søren Rasmussen.
 • Bestyrelsens beretning. Ole P. Nielsen nævnte at der hvert år den 3. søndag i juni på Møllernes Dag afholdes generalforsamling i Ubby Møllelaug, som blev stiftet i 2009 og har konstant haft mellem 40 – 50 medlemmer.
  Møllen har gennem flere år modstået blæst og vi kan takke den indvendige afstivning med rørstøtter og kæde taljer for, at den står der endnu.
  Det har været svært at få kontakt med Kalundborg Kommune, som er ejer af Ubby Mølle, de svarer ikke på vores henvendelser.
  Vi får dog løst problemer, som da el forsyningen faldt ud, af Jan Nielsen, ansat af Kalundborg Kommune som pedel på Hvidebækskolen.
  Den tidligere motor i Møllen, blev i september købt tilbage fra en samler i Sæby, Jylland for 15.000 kr + 3.185 kr i transport, hvor af 1185 kr var en donation af diesel til transporten fra et bestyrelsesmedlem. Motoren står nu på lager i et maskinhus ved Jorløse.
  Motoren blev til foreningsmessen i Hvidebækhallen i efteråret udstillet uden for indgangen, sammen med nogle plancher.
  Jørn Nymann lavede i efteråret et pænt indlæg om møllen og købet af motoren i Ugeavisen Kalundborg.
  I september kom skiltet Ubby Mølle op nede ved vejen op til møllen og udgiften på 2200 kr måtte møllen selv afholde.
  Til Julemarked den 27. november ved Ubby Brugs, deltog vi med salg af pølser, æbleskiver, gløgg og øl. Der blev lavet en omsætning på 4.483 kr., hvoraf 2.828 kr udgjorde overskudet.
  Den 17. marts var den nu pensionerede chefarkitekt fra Frilandsmuseet i Kongens Lyngby, Niels Erik Jensen, på besøg i møllen, for at vurdere på tilstand og muligheder. Vi blev ikke så meget klogere af det.
  Den 18. april 2022 var der arrangeret trille æg på græsset neden for møllen med 65 deltagere. Den nedlagte Hvidebæk Turistforening havde ydet et tilskud.
  I maj måned var formand Ole P. Nielsen til mølle konference på Kastellet i København.
  Sidste år startede Ubby Brugs salg af Ubby vin med et billede af møllen på etiketten. Det har indbragt 2.110 kr til vores kasse. Det skal nævnes at firmaet Jerslev Stillads har købt stort ind af mølle vinen til gaver for deres personale.
  Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.
 • Regnskab
  Årets resultat blev et overskud på kr. 2.037,12. Formue udgør kr. 36.191,56 og der henstår kr. 15,122,31 på Støttefondskontoen.
  Der var ikke bemærkninger til årsregnskabet og det blev godkendt.
 • Indkomne forslag
  Der var ikke kommet nogen forslag
 • Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen forslår uændret kontingent på kr. 500 for firmaer og 125 kr. for enkeltmedlemmer.
 • Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
  På valg til bestyrelse. Ole P. Nielsen, Ole Bo Jensen og Søren Rasmussen
  Alle blev genvalgt
  På valg til bestyrelsessuppleanter var Jesper Jørgensen og Jeanette Baudtler.
  Begge blev genvalgt
 • Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant
  Som bilagskontrollant blev valgt Kaj Wittrup
  Der er ingen suppleant til bilagskontrollant.
 • Eventuelt
  Der blev foreslået lagt flyers i byens postkasser med opfordring til at blive medlem af Ubby Møllelaug og samme opfordring til erhvervet i byen. Der blev spurgt ind til eleftersyn og om møllen var erklæret bevaringsværdig. Svarene var nej. En ide om at holde grundlovsmøde ved møllen til næste år, blev også foreslået.

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen blev der serveret pølser, brød og vand.

Dirigent
Arne Madsen

Referent
Søren Rasmussen

Ubby Møllelaug, ref.2023 dok,

Back To Top