skip to Main Content

Privatlivspolitik

PERSONDATA

Ubby Møllelaug’ ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.
Personoplysningerdata kan være dit navn, din e-mail, fysisk adresse, fødselsdato, IP-adresse, lokaliseringsdata mm..

1. Dataansvarlig

Ubby Møllelaugs kontaktoplysninger er:

Ubby Møllelaug v. Ole P. Nielsen
Telefon: 20425608
E-mail: Kontakt@ubby-moelle.dk

Ubby Møllelaug udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ubby Møllelaug er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse ydelser, afgiver dine personoplysninger til Ubby Møllelaug, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Ubby Møllelaug.

2. Hvordan indsamler Ubby Møllelaug personoplysninger?

Ubby Møllelaug indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Bruger ubby-moelle.dk (f.eks. browsercookies).
 • Sender e-mail eller udfylder support- og kontaktformular.
 • Skriver til os via sociale medier.
 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Ubby Møllelaugs ydelser
 • Ved tilmeldelse til Ubby Møllelaugs nyhedsbrev.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. Hvilke informationer indsamler Ubby Møllelaug?

Ubby Møllelaug indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Ubby Møllelaug personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Ubby Møllelaug mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om handicap, så vi kan sikre tilgængelige mødefaciliteter eller andet.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Ubby Møllelaug det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Ubby Møllelaug i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Ubby Møllelaug s formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Kontakt til dig før.
 • Opfyldelse af din anmodning om ydelser.
 • Tilpasning af Ubby Møllelaugs kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd.
 • Administration af din relation til Ubby Møllelaug.
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Ubby Møllelaug baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Ubby Møllelaug kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med udvikling af en hjemmeside, opdateringer og vedligehold, kontakt til 3.-parter (f.eks. webhotel) og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Ubby Møllelaug behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Ubby Møllelaug kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Ubby Møllelaug forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af Ubby Møllelaug s ydelser.

Oplyser du Ubby Møllelaug om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Ubby Møllelaug oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse (f.eks. tilpasning af mødefasciliteter).

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Ubby Møllelaug behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Ubby Møllelaug har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Ubby Møllelaug har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Ubby Møllelaug alle oplysninger, som Ubby Møllelaug ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Ubby Møllelaug efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Ubby Møllelaug enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Ubby Møllelaug, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Ubby Møllelaug v. Ole P. Nielsen
Telefon: 20425608
E-mail: Kontakt@ubby-moelle.dk

Ubby Møllelaug vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Ubby Møllelaug, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ubby Møllelaug kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

7. Hvis du ansøger om en stilling hos Ubby Møllelaug

Når du søger en stilling hos Ubby Møllelaug (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Ubby Møllelaug i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Ubby Møllelaug bruger oplysningerne til at vurdere, om Ubby Møllelaug ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i Ubby Møllelaugs kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang med personligt password.

Ubby Møllelaug har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Ubby Møllelaug beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

8. Sletning af data

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

9. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Ubby Møllelaug beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Ubby Møllelaug har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager Ubby Møllelaug løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Ubby Møllelaug underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Ubby Møllelaugs sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Ubby Møllelaugs interne systemer benytter Ubby Møllelaug sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.

Ubby Møllelaug har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Ubby Møllelaug sletter dine personoplysninger, når Ubby Møllelaug efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Ubby Møllelaugs behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

Ubby Møllelaug v. Ole P. Nielsen
Telefon: 20425608
E-mail: Kontakt@ubby-moelle.dk

Eller ved at benytte vores kontakt- eller support-formular.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Ubby Møllelaugs hjemmeside.

Denne side er sidst redigeret 26. marts 2019

 

Back To Top