skip to Main Content

Genralforsamling i Ubby Møllelaug Søndag d. 21. juni 2020

INDKALDELSE TIL

Generalforsamling i UBBY MØLLELAUG
Søndag den 21. juni 2020 kl.10.00 ved Ubby Mølle.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af stemmetællere og protokolfører
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsen
  • Valg af bestyrelsessuppleanter
  • Valg af billagskontrollant og billagskontrollant suppleant
  • Eventuelt

Evt. forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hende senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Karen Schmidt Madsen
Kasserer

Back To Top